For næringslivet i Nordhordlandsregionen

Pådriver, møteplass og nettverksbygger